Chăm lo gần 7,7 tỉ đồng cho hơn 19.340 CNVCLĐ ảnh hưởng dịch COVID-19

Gần 70.000 NLĐ ở 389 doanh nghiệp, đơn vị được tiêm vaccine phòng ngừa COVID-19. Ảnh Đức Long
Gần 70.000 NLĐ ở 389 doanh nghiệp, đơn vị được tiêm vaccine phòng ngừa COVID-19. Ảnh Đức Long
Gần 70.000 NLĐ ở 389 doanh nghiệp, đơn vị được tiêm vaccine phòng ngừa COVID-19. Ảnh Đức Long
Lên top