ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI - PHÓ CHỦ TỊCH TỔNG LĐLĐVN NGỌ DUY HIỂU:

Chăm lo đời sống công nhân hôm nay còn là đầu tư cho tương lai

Đại biểu Quốc hội Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - đề xuất cần có những chính sách chăm lo tốt hơn cho người lao động. Ảnh: P.V
Đại biểu Quốc hội Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - đề xuất cần có những chính sách chăm lo tốt hơn cho người lao động. Ảnh: P.V
Đại biểu Quốc hội Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - đề xuất cần có những chính sách chăm lo tốt hơn cho người lao động. Ảnh: P.V
Lên top