Chăm lo công nhân, DN không lo thiếu lao động khi hoạt động trở lại

Công nhân Cty Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn được chăm lo tốt trong thời gian dịch bệnh nên yên tâm trở lại làm việc. Ảnh: Đức Long
Công nhân Cty Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn được chăm lo tốt trong thời gian dịch bệnh nên yên tâm trở lại làm việc. Ảnh: Đức Long
Công nhân Cty Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn được chăm lo tốt trong thời gian dịch bệnh nên yên tâm trở lại làm việc. Ảnh: Đức Long
Lên top