Tôn vinh 100 gia đình công nhân viên chức lao động Thủ đô tiêu biểu năm 2020:

Chăm lo cho tế bào của xã hội

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật trao Bằng công nhận Gia đình công nhân viên chức lao động Thủ đô tiêu biểu năm 2020. Ảnh: T.E.A
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật trao Bằng công nhận Gia đình công nhân viên chức lao động Thủ đô tiêu biểu năm 2020. Ảnh: T.E.A
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật trao Bằng công nhận Gia đình công nhân viên chức lao động Thủ đô tiêu biểu năm 2020. Ảnh: T.E.A
Lên top