Chăm lo cho NLĐ để thúc đẩy, phát triển phong trào thi đua yêu nước

Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang (thứ nhất từ trái sang) thăm dây chuyền chế biến sản phẩm mủ caosu tại Tổng Công ty Caosu Đồng Nai. Ảnh: VĂN KHÁNH
Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang (thứ nhất từ trái sang) thăm dây chuyền chế biến sản phẩm mủ caosu tại Tổng Công ty Caosu Đồng Nai. Ảnh: VĂN KHÁNH
Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang (thứ nhất từ trái sang) thăm dây chuyền chế biến sản phẩm mủ caosu tại Tổng Công ty Caosu Đồng Nai. Ảnh: VĂN KHÁNH
Lên top