Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hội nghị các Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, CĐ ngành T.Ư, CĐ Tổng Công ty trực thuộc Tổng LĐLĐVN:

Chăm lo cho người lao động bằng những hành động cụ thể