TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ DẦU KHÍ (NGHỆ AN):

Chấm dứt hợp đồng lao động trái luật