Chấm dứt hợp đồng lao động có phải thông báo bằng văn bản đến lao động?

Ảnh minh hoạ LDO.
Ảnh minh hoạ LDO.
Ảnh minh hoạ LDO.
Lên top