Cha mẹ của công nhân khu công nghiệp: Vì con, vì cháu nên phải cố gắng

Chiếc xe hàng bán nước là thứ duy nhất giúp bà Nguyễn Thị Hoài kiếm ra tiền phụ các con trang trải cuộc sống ở đất Hà Thành. Ảnh: Trang Hân
Chiếc xe hàng bán nước là thứ duy nhất giúp bà Nguyễn Thị Hoài kiếm ra tiền phụ các con trang trải cuộc sống ở đất Hà Thành. Ảnh: Trang Hân
Chiếc xe hàng bán nước là thứ duy nhất giúp bà Nguyễn Thị Hoài kiếm ra tiền phụ các con trang trải cuộc sống ở đất Hà Thành. Ảnh: Trang Hân
Lên top