CEP Vĩnh Long tặng 548 phần quà cho người lao động nghèo

CEP Vĩnh Long trao tặng quà khách hàng công nhân, lao động đặc biệt khó khăn tại UBND Phường 3, thành phố Vĩnh Long. Ảnh: Thanh Thủy
CEP Vĩnh Long trao tặng quà khách hàng công nhân, lao động đặc biệt khó khăn tại UBND Phường 3, thành phố Vĩnh Long. Ảnh: Thanh Thủy
CEP Vĩnh Long trao tặng quà khách hàng công nhân, lao động đặc biệt khó khăn tại UBND Phường 3, thành phố Vĩnh Long. Ảnh: Thanh Thủy
Lên top