CEP hỗ trợ gần 333.500 CNLĐ nghèo vay gần 4.550 tỷ đồng.

Đại diện Tổ chức tài chính vi mô CEP đến thăm, động viên gia đình thành viên của CEP. Ảnh Đức Long
Đại diện Tổ chức tài chính vi mô CEP đến thăm, động viên gia đình thành viên của CEP. Ảnh Đức Long
Đại diện Tổ chức tài chính vi mô CEP đến thăm, động viên gia đình thành viên của CEP. Ảnh Đức Long
Lên top