CEP chi nhánh TP Sa Đéc tặng sổ tiết kiệm cho người lao động hoàn cảnh

Ông Nguyễn Thanh Tuấn Chủ tịch LĐLĐ TP Sa Đéc (bìa phải) và ông Sầm Vĩnh Khánh, Giám đốc chi nhánh CEP  TP Sa Đéc trao tặng sổ tiết kiệm cho NLĐ.
Ông Nguyễn Thanh Tuấn Chủ tịch LĐLĐ TP Sa Đéc (bìa phải) và ông Sầm Vĩnh Khánh, Giám đốc chi nhánh CEP TP Sa Đéc trao tặng sổ tiết kiệm cho NLĐ.
Ông Nguyễn Thanh Tuấn Chủ tịch LĐLĐ TP Sa Đéc (bìa phải) và ông Sầm Vĩnh Khánh, Giám đốc chi nhánh CEP TP Sa Đéc trao tặng sổ tiết kiệm cho NLĐ.
Lên top