CĐVC tỉnh TT Huế:Tuyên dương hơn 100 tập thể,cá nhân là điển hình tiên tiến

Bà Nguyễn Khoa Hoài Hương - Tỉnh ủy viên,  Chủ tịch LĐLĐ Thừa Thiên Huế được tuyên dương là điển hình tiên tiến. Ảnh: PĐ.
Bà Nguyễn Khoa Hoài Hương - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thừa Thiên Huế được tuyên dương là điển hình tiên tiến. Ảnh: PĐ.
Bà Nguyễn Khoa Hoài Hương - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thừa Thiên Huế được tuyên dương là điển hình tiên tiến. Ảnh: PĐ.
Lên top