CĐVC Đắk Lắk tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ

Thường trực Công đoàn Viên chức Đắk Lắk tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Ảnh Công đoàn Viên chức Đắk Lắk
Thường trực Công đoàn Viên chức Đắk Lắk tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Ảnh Công đoàn Viên chức Đắk Lắk
Thường trực Công đoàn Viên chức Đắk Lắk tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Ảnh Công đoàn Viên chức Đắk Lắk
Lên top