CĐKKT Hải Phòng: Tập huấn an toàn vệ sinh lao động cho 500 cán bộ CĐCS

Hơn 500 cán bộ Công đoàn Công ty Regina (Hải Phòng) tham gia tập huấn An toàn vệ sinh lao động. Ảnh MD
Hơn 500 cán bộ Công đoàn Công ty Regina (Hải Phòng) tham gia tập huấn An toàn vệ sinh lao động. Ảnh MD
Hơn 500 cán bộ Công đoàn Công ty Regina (Hải Phòng) tham gia tập huấn An toàn vệ sinh lao động. Ảnh MD
Lên top