CĐKKT Hải Phòng: Tặng quà 122 lao động khuyết tật hoàn cảnh khó khăn

Lãnh đạo Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng tặng quà lao động khuyết tật. Ảnh MD
Lãnh đạo Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng tặng quà lao động khuyết tật. Ảnh MD
Lãnh đạo Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng tặng quà lao động khuyết tật. Ảnh MD
Lên top