CĐKKT Hải Phòng: Sôi nổi hoạt động khởi động Tháng Công nhân 2021

Công nhân lao động Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng tham gia hoạt động chào mừng Tháng Công nhân 2021. Ảnh Mai Dung
Công nhân lao động Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng tham gia hoạt động chào mừng Tháng Công nhân 2021. Ảnh Mai Dung
Công nhân lao động Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng tham gia hoạt động chào mừng Tháng Công nhân 2021. Ảnh Mai Dung
Lên top