CĐKKT Hải Phòng: Phấn đấu đạt từ 200 sáng kiến trong Tháng Công nhân

Công nhân Công ty TNHH Crystal Sweater (KCN Tràng Duệ Hải Phòng) phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Ảnh LCT
Công nhân Công ty TNHH Crystal Sweater (KCN Tràng Duệ Hải Phòng) phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Ảnh LCT
Công nhân Công ty TNHH Crystal Sweater (KCN Tràng Duệ Hải Phòng) phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Ảnh LCT
Lên top