CĐKKT Hải Phòng: Ký TƯLĐTT trong ngày thành lập công đoàn cơ sở

Đại diện Công ty TNHH JCV Corp (Hải Phòng) và công đoàn cơ sở ký kết thỏa ước lao động tập thể ngay tại lễ quyết định thành lập công đoàn cơ sở. Ảnh Duy Lân
Đại diện Công ty TNHH JCV Corp (Hải Phòng) và công đoàn cơ sở ký kết thỏa ước lao động tập thể ngay tại lễ quyết định thành lập công đoàn cơ sở. Ảnh Duy Lân
Đại diện Công ty TNHH JCV Corp (Hải Phòng) và công đoàn cơ sở ký kết thỏa ước lao động tập thể ngay tại lễ quyết định thành lập công đoàn cơ sở. Ảnh Duy Lân
Lên top