CĐKKT Hải Phòng: Khen thưởng 17 CNLĐ trong chống dịch COVID-19

Đoàn viên Công ty Kyocera nhận giấy khen Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng. Ảnh CĐCS
Đoàn viên Công ty Kyocera nhận giấy khen Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng. Ảnh CĐCS
Đoàn viên Công ty Kyocera nhận giấy khen Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng. Ảnh CĐCS
Lên top