CĐKKT Hải Phòng: Khám bệnh miễn phí cho gần 700 con công nhân nhà trọ

Gần 700 con công nhân, lao động được khám sức khỏe miễn phí. Ảnh ĐL
Gần 700 con công nhân, lao động được khám sức khỏe miễn phí. Ảnh ĐL
Gần 700 con công nhân, lao động được khám sức khỏe miễn phí. Ảnh ĐL
Lên top