CĐKKT Hải Phòng: Bảo đảm quyền lợi, nâng cao đời sống người lao động

Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng biểu dương cá nhân tiêu biểu giai đoạn 2015-2020. Ảnh MD
Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng biểu dương cá nhân tiêu biểu giai đoạn 2015-2020. Ảnh MD
Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng biểu dương cá nhân tiêu biểu giai đoạn 2015-2020. Ảnh MD
Lên top