CĐKKT Hải Phòng: 122 cán bộ công đoàn được bồi dưỡng nhận thức về Đảng

122 cán bộ, đoàn viên công đoàn ưu tú từ các khu công nghiệp, khu kinh tế ở Hải Phòng tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Ảnh MD
122 cán bộ, đoàn viên công đoàn ưu tú từ các khu công nghiệp, khu kinh tế ở Hải Phòng tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Ảnh MD
122 cán bộ, đoàn viên công đoàn ưu tú từ các khu công nghiệp, khu kinh tế ở Hải Phòng tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Ảnh MD
Lên top