CĐCS ở Hải Phòng mong muốn 100% người lao động được tiêm vaccine COVID-19

Hơn 20 Công đoàn cơ sở các Khu công nghiệp An Dương, Đồ Sơn (Hải Phòng) chia sẻ khó khăn trong công tác phòng, chống dịch, hoạt động Công đoàn. Ảnh: Mai Dung
Hơn 20 Công đoàn cơ sở các Khu công nghiệp An Dương, Đồ Sơn (Hải Phòng) chia sẻ khó khăn trong công tác phòng, chống dịch, hoạt động Công đoàn. Ảnh: Mai Dung
Hơn 20 Công đoàn cơ sở các Khu công nghiệp An Dương, Đồ Sơn (Hải Phòng) chia sẻ khó khăn trong công tác phòng, chống dịch, hoạt động Công đoàn. Ảnh: Mai Dung
Lên top