CĐCS Ngân hàng Nhà nước Cao Bằng tặng quà học sinh nghèo

CĐCS Ngân hàng Nhà nước tỉnh Cao Bằng đã trao tặng quà cho học sinh xã Quang Trọng. Ảnh T.N
CĐCS Ngân hàng Nhà nước tỉnh Cao Bằng đã trao tặng quà cho học sinh xã Quang Trọng. Ảnh T.N
CĐCS Ngân hàng Nhà nước tỉnh Cao Bằng đã trao tặng quà cho học sinh xã Quang Trọng. Ảnh T.N
Lên top