CĐCS luôn có mặt đúng lúc đảm bảo quyền lợi cho người lao động

Chủ tịch LĐLĐ TPHCM - Trần Thị Diệu Thúy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6a/NQ-TLĐ. Ảnh: Chân Phúc
Chủ tịch LĐLĐ TPHCM - Trần Thị Diệu Thúy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6a/NQ-TLĐ. Ảnh: Chân Phúc
Chủ tịch LĐLĐ TPHCM - Trần Thị Diệu Thúy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6a/NQ-TLĐ. Ảnh: Chân Phúc
Lên top