CĐCS Khối cơ quan chuyên môn huyện Cai Lậy Đại tổ chức đại hội lần thứ I

Ban Chấp hành ra mặt Đại hội. Ảnh: K.Q
Ban Chấp hành ra mặt Đại hội. Ảnh: K.Q
Ban Chấp hành ra mặt Đại hội. Ảnh: K.Q
Lên top