CĐCS Cục Quản lý thị trường tỉnh Lai Châu tổ chức Đại hội lần thứ nhất

Các đại biểu thực hiện công việc bầu cử tại Đại hội. Ảnh:L.Châu
Các đại biểu thực hiện công việc bầu cử tại Đại hội. Ảnh:L.Châu
Các đại biểu thực hiện công việc bầu cử tại Đại hội. Ảnh:L.Châu
Lên top