Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

CĐCS Bệnh viện 19.8 Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập: Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen