CĐ Y tế Việt Nam – LĐLĐ Thanh Hóa: Triển khai kế hoạch phối hợp hoạt động

Bà Phạm Thanh Bình - Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam và ông Ngô Tôn Tẫn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá ký kết kế hoạch phối hợp hoạt động. Ảnh: X.H
Bà Phạm Thanh Bình - Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam và ông Ngô Tôn Tẫn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá ký kết kế hoạch phối hợp hoạt động. Ảnh: X.H
Bà Phạm Thanh Bình - Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam và ông Ngô Tôn Tẫn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá ký kết kế hoạch phối hợp hoạt động. Ảnh: X.H
Lên top