CĐ Y tế Thái Bình: 150 suất hỗ trợ đoàn viên bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Lãnh đạo Sở Y tế, Công đoàn ngành Y tế Thái Bình trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân. Ảnh Bá Mạnh
Lãnh đạo Sở Y tế, Công đoàn ngành Y tế Thái Bình trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân. Ảnh Bá Mạnh
Lãnh đạo Sở Y tế, Công đoàn ngành Y tế Thái Bình trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân. Ảnh Bá Mạnh
Lên top