CĐ Y tế Thái Bình: 110 suất quà tặng đoàn viên hoàn cảnh khó khăn

Lãnh đạo công đoàn ngành Y tế động viên trao quà cho đoàn viên tại bệnh viện đa khoa Lâm Hoa Thái Bình. Ảnh Bá Mạnh
Lãnh đạo công đoàn ngành Y tế động viên trao quà cho đoàn viên tại bệnh viện đa khoa Lâm Hoa Thái Bình. Ảnh Bá Mạnh
Lãnh đạo công đoàn ngành Y tế động viên trao quà cho đoàn viên tại bệnh viện đa khoa Lâm Hoa Thái Bình. Ảnh Bá Mạnh
Lên top