CĐ Y tế Hải Phòng tặng quà đoàn cán bộ, bác sĩ chi viện TP.HCM chống dịch

Công đoàn ngành Y tế Hải Phòng trao quà tặng đoàn cán bộ, bác sĩ tình nguyện chi viện cho TPHCM chống dịch COVID-19. Ảnh Mai Dung
Công đoàn ngành Y tế Hải Phòng trao quà tặng đoàn cán bộ, bác sĩ tình nguyện chi viện cho TPHCM chống dịch COVID-19. Ảnh Mai Dung
Công đoàn ngành Y tế Hải Phòng trao quà tặng đoàn cán bộ, bác sĩ tình nguyện chi viện cho TPHCM chống dịch COVID-19. Ảnh Mai Dung
Lên top