CĐ Xây dựng Việt Nam: Nâng cao kiến thức pháp luật cho học sinh, sinh viên các trường trong ngành

Đồng chí Nguyễn Thị Thủy Lệ - Chủ tịch CĐXDVN khai mạc hội thảo.
Đồng chí Nguyễn Thị Thủy Lệ - Chủ tịch CĐXDVN khai mạc hội thảo.
Đồng chí Nguyễn Thị Thủy Lệ - Chủ tịch CĐXDVN khai mạc hội thảo.
Lên top