CĐ Xây dựng Thái Bình: Phấn đấu 95% công đoàn cơ sở vững mạnh năm 2021

Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình tặng bằng khen của Tổng liên đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh cho các cá nhân và tập thể. Ảnh Bá Mạnh
Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình tặng bằng khen của Tổng liên đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh cho các cá nhân và tập thể. Ảnh Bá Mạnh
Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình tặng bằng khen của Tổng liên đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh cho các cá nhân và tập thể. Ảnh Bá Mạnh
Lên top