CĐ Xây dựng Hải Dương: Tặng quà công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn

Công đoàn ngành Xây dựng Hải Dương tặng quà công nhân hoàn cảnh khó khăn. Ảnh Diệu Thúy
Công đoàn ngành Xây dựng Hải Dương tặng quà công nhân hoàn cảnh khó khăn. Ảnh Diệu Thúy
Công đoàn ngành Xây dựng Hải Dương tặng quà công nhân hoàn cảnh khó khăn. Ảnh Diệu Thúy
Lên top