CĐ vừa chăm lo NLĐ, vừa góp phần xây dựng Đảng, Chính quyền trong sạch, vững mạnh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang Võ Anh Kiệt (bìa phải ảnh) trao bức trướng của BCH Đảng bộ tỉnh An Giang cho Đại hội X Công đoàn An Giang với nội dung: CĐ An Giang Đoàn kết, Sáng tạo, Hành động, Trách nhiệm, vì sự phát triển bền vững của tỉnh. (Ảnh: Lục Tùng)
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang Võ Anh Kiệt (bìa phải ảnh) trao bức trướng của BCH Đảng bộ tỉnh An Giang cho Đại hội X Công đoàn An Giang với nội dung: CĐ An Giang Đoàn kết, Sáng tạo, Hành động, Trách nhiệm, vì sự phát triển bền vững của tỉnh. (Ảnh: Lục Tùng)
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang Võ Anh Kiệt (bìa phải ảnh) trao bức trướng của BCH Đảng bộ tỉnh An Giang cho Đại hội X Công đoàn An Giang với nội dung: CĐ An Giang Đoàn kết, Sáng tạo, Hành động, Trách nhiệm, vì sự phát triển bền vững của tỉnh. (Ảnh: Lục Tùng)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM