CĐ Việt Nam khẳng định, phát huy vai trò, sứ mệnh dưới sự lãnh đạo của Đảng

QUẾ CHI - HÀ ANH |

Sáng 24.7, Tổng LĐLĐVN phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Công đoàn Việt Nam - 90 năm xây dựng và phát triển”. Các tham luận đã khẳng định những cống hiến xuất sắc của Công đoàn Việt Nam trong 90 năm đấu tranh, lao động sáng tạo; khẳng định những đột phá chiến lược trong những năm đổi mới; chỉ ra những thách thức, vấn đề mới cả lý luận, thực tiễn, đòi hỏi phải sáng tạo để giữ vững vai trò, sứ mệnh của mình trong thời gian tới. 

Tham dự hội thảo có các đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư; Phạm Thế Duyệt - nguyên Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Tổng CĐVN. Các đồng chí: GS TS Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; GS TS Phùng Hữu Phú - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận T.Ư; TS Bùi Văn Cường - Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch LHCĐ thế giới; Ths Nguyễn Đình Khang - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí Thư Đảng đoàn Tổng LĐLĐVN; Lê Mạnh Hùng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì hội thảo.

Đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của cách mạng

Hội thảo đã nêu bật những đóng góp quan trọng của tổ chức công đoàn trong sự nghiệp cách mạng của đất nước trong từng giai đoạn cách mạng, từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đến giai đoạn hiện nay.

TS. Bùi Văn Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn thế giới - khẳng định, từ khi thành lập đến nay, với những tên gọi phù hợp hoàn cảnh của mỗi giai đoạn cách mạng, dù ở ở bất kỳ hoàn cảnh nào, Công đoàn Việt Nam luôn phát huy vai trò, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của cách mạng Việt Nam.

Cùng chung nhận định này, GS TS Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - nhấn mạnh, trong quá trình cách mạng 90 năm, được Đảng và Bác Hồ giáo dục, rèn luyện, từ chỗ chỉ chiếm một số ít trong cơ cấu lao động của đất nước, chủ yếu là công nhân làm việc trong các đồn điền, hầm mỏ, công xưởng nhỏ, ngày nay, giai cấp công nhân đã trở thành một lực lượng hùng mạnh, tiên phong trong sự nghiệp đổi mới, đóng góp ngày càng lớn cho sự phát triển của đất nước.

“Có được vinh quang to lớn ấy là nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, hoạt động của tổ chức công đoàn và sự phấn đấu kiên cường, không biết mệt mỏi của mỗi đoàn viên. Tổ chức công đoàn không chỉ là người đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, người lao động mà còn là tổ chức để tập hợp, giáo dục công nhân, người lao động phấn đấu vì lý tưởng xã hội chủ nghĩa, vì sự phồn vinh của đất nước”- GS.TS Nguyễn Xuân Thắng cho biết.

Cần tăng cường lợi ích thiết thực cho đoàn viên

Trước bối cảnh Việt Nam ngày càng hội nhập sâu, đặt ra nhiều thời cơ, thách thức cho tổ chức công đoàn, hội thảo còn nêu bật những giải pháp ứng phó cho tổ chức công đoàn trong thời gian tới.

Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Công đoàn Việt Nam - 90 năm xây dựng và phát triển”.Ảnh: SƠN TÙNG
Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Công đoàn Việt Nam - 90 năm xây dựng và phát triển”.Ảnh: SƠN TÙNG

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải phân tích, trong giai đoạn hiện nay, mục tiêu giữ, phát triển đoàn viên trở nên đặc biệt quan trọng. Sức mạnh của tổ chức công đoàn là từ đoàn viên. Khi mỗi đoàn viên có trách nhiệm thảo luận, quyết định và thực hiện nhiệm vụ sẽ tạo nên sự bền vững của một tổ chức. Cơ sở để thực hiện mục tiêu này phải được tiến hành bằng kết quả mang lại cho người lao động và từ chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn. Cán bộ công đoàn phải là những người có trình độ chuyên môn nền tảng phù hợp công việc; có tính chuyên nghiệp, sáng tạo trong hoạt động; trực tiếp gắn bó với người lao động.

Còn theo Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu, trước yêu cầu của tình hình mới, Công đoàn Việt Nam cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hoạt động theo hướng hiệu quả, thiết thực nhằm đáp ứng tốt hơn nguyện vọng của người lao động. Theo đó, cần đổi mới và nâng cao chất lượng tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức công đoàn; đổi mới nhận thức về hoạt động chăm lo lợi ích theo hướng thường xuyên, toàn diện, kịp thời, hướng tới số đông, tạo điểm khác biệt về quyền được thụ hưởng của người lao động là đoàn viên công đoàn…

Từ góc độ nghiên cứu, PGS.TS Phan Thanh Khôi (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) cho rằng, để tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày càng là nền tảng vững chắc của Đảng, Nhà nước, cần giữ vững nguyên tắc Công đoàn Việt Nam hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cùng với đó, Công đoàn Việt Nam phải tiếp tục đổi mới phương pháp, hình thức thu hút, tập hợp công nhân, người lao động tham gia tổ chức công đoàn; tăng cường lợi ích thiết thực cho đoàn viên; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu hoạt động; sắp xếp hoàn thiện mô hình tổ chức, bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của công đoàn các cấp…

* GS TS Phùng Hữu Phú - nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận T.Ư - đã đưa 5 truyền thống và 5 bài học rút ra từ thực tiễn đấu tranh, lao động, sáng tạo của tổ chức CĐ, gồm:

5 truyền thống:

1- CĐVN gắn bó máu thịt, hết lòng phấn đấu vì quyền lợi của giai cấp CNLĐ, đồng hành cùng dân tộc, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ chủ nghĩa xã hội.

2- CĐVN tin tưởng, trung thành với sự lãnh đạo của Đảng, là chỗ dựa tổ chức tin cậy của Đảng, góp phần quan trọng xây dựng và bảo vệ Đảng.

3- CĐVN gắn bó mật thiết, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị xã hội, các đoàn thể nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, tạo thành sức mạnh to lớn của hệ thống chính trị Việt Nam, nền tảng chính trị xã hội của Đảng và nhà nước và của chế độ XHCN.

4- CĐVN yêu nước, tự cường, kiên định, đoàn kết thống nhất, đổi mới sáng tạo, vận động tổ chức hướng dẫn giai cấp CN và LĐ Việt Nam đi tiên phong trong đấu tranh lao động vì lợi ích tối cao của giai cấp, dân tộc; luôn đứng ở vị trí trung tâm trong hệ thống chính trị của đất nước.

5- CĐVN quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh: “Quan sơn muôn dặm một nhà, bốn phương vô sản đều là anh em” - CĐVN luôn có tinh thần quốc tế vô sản trong sáng, thuỷ chung, chủ động, tích cực đóng góp vào vai trò phát triển của phong trào công nhân, công đoàn quốc tế.

5 bài học:

1- CĐVN giữ vững bản chất giai cấp, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội, kiên định vào sự lãnh đạo của Đảng, vận dụng và chọn lọc sáng tạo, đường lối quan điểm của Đảng.

2- CĐ bám sát cơ sở, gắn bó máu thịt với CN với LĐ, kiên quyết, kiên trì, đại diện, chăm lo, bảo vệ lợi ích chính đáng của đoàn viên; hành động theo phương châm: CĐ của CN, LĐ; CĐ do CNLĐ và CĐ vì CNLĐ.

3- Kiên định nền tảng lý tưởng của Đảng, lập trường cách mạng, bám sát thực tiễn phong trào CNLĐ, kiên quyết thực hiện, tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đáp ứng kịp thời, hiệu quả yêu cầu nhiệm vụ chính trị từng thời kỳ, giai đoạn cách mạng,

4- Chăm lo, xây dựng đội ngũ cán bộ CĐ bản lĩnh, tận tuỵ, trách nhiệm, sáng tạo, gương mẫu là nhân tố quyết định trực tiếp thành công các phong trào CĐ.

5- Gắn lợi ích của giai cấp, dân tộc và lợi ích chung của CN, LĐ quốc tế, kết hợp sức mạnh phong trào CN, CĐVN với sức mạnh phong trào CN, CĐ thế giới vì hoà bình, công lý, hữu nghị, hợp tác, phát triển.PV (ghi)

QUẾ CHI - HÀ ANH
TIN LIÊN QUAN

Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập CĐVN

NGUYỄN THỊ THU BA - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp |

Hưởng ứng phát động thi đua kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (CĐVN), các cấp CĐ tỉnh Đồng Tháp đã thực hiện nhiều việc làm ý nghĩa. Bên cạnh những công trình sáng kiến, việc làm thiết thực, còn có nhiều hoạt động văn hóa, thể thao tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cán bộ CĐ, đoàn viên và người lao động (NLĐ).

Gặp mặt kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam

H.VINH |

Chiều 24.7, LĐLĐ quận Hải Châu (TP. Đà Nẵng) đã tổ chức buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Gắn biển công trình chào mừng 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Thế Quốc |

Sáng 24.7, tại xã Ban Công, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa, Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam phối hợp với Công đoàn Tổng cục Đường bộ VN tổ chức gắn biển công trình Công đoàn cho cầu Thôn Sát, chào mừng Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 - 28.7.2019). 

24h check in 7 điểm nổi tiếng của Trà Vinh với 500.000 đồng

Chí Long |

Tỉnh Trà Vinh có nhiều điểm đến, khu du lịch tâm linh hấp dẫn du khách như chùa Vàm Ray, điện gió Trung Hải 1, chùa KomPong Ksan, chùa Ông, ao Bà Om, chùa Âng...

Vụ nữ sinh bị tông khi đi thi tốt nghiệp: Gia đình tố bệnh viện làm sai lệch hồ sơ

Hữu Long |

Ninh Thuận - Gia đình nữ sinh tử vong do bị tai nạn giao thông khi đi làm thủ tục thi tốt nghiệp vừa có đơn tố giác lãnh đạo Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận cùng các bác sĩ, kỹ thuật viên Khoa Hóa - Vi sinh của bệnh viện về hành vi cố ý làm sai lệch hồ sơ.

Xuất siêu kỷ lục, gấp hơn 17 lần so với cùng kỳ: Thành tựu rất ngoạn mục

Cường Ngô |

Tháng 11.2022, Việt Nam tiếp tục xuất siêu gần 0,8 tỉ USD, giúp thặng dư 10,6 tỉ USD sau 11 tháng. Đây là thành tựu rất ngoạn mục của xuất nhập khẩu Việt Nam.

Nữ sinh lớp 7 ở Hà Nội bị nhóm bạn cùng khối đánh hội đồng đến chấn thương

Tường Vân - Bích Hà |

Do mâu thuẫn cá nhân, một nhóm 3 học sinh lớp 7, Trường THCS Phú Cường, Hà Đông, Hà Nội đã hành hung, đánh đập 1 bạn nữ cùng khối. 

Công nhân sốt ruột chờ thưởng Tết

Minh Hương |

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, có 1.235 doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất đã làm ảnh hưởng tới 472.000 công nhân, trong đó 41.500 người bị chấm dứt hợp đồng lao động. Những công nhân mất việc sẽ rất khó có cơ hội nhận thưởng Tết, còn những người được tiếp tục với công việc cũng sốt ruột chờ thông báo nhận thưởng.

Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập CĐVN

NGUYỄN THỊ THU BA - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp |

Hưởng ứng phát động thi đua kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (CĐVN), các cấp CĐ tỉnh Đồng Tháp đã thực hiện nhiều việc làm ý nghĩa. Bên cạnh những công trình sáng kiến, việc làm thiết thực, còn có nhiều hoạt động văn hóa, thể thao tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cán bộ CĐ, đoàn viên và người lao động (NLĐ).

Gặp mặt kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam

H.VINH |

Chiều 24.7, LĐLĐ quận Hải Châu (TP. Đà Nẵng) đã tổ chức buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Gắn biển công trình chào mừng 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Thế Quốc |

Sáng 24.7, tại xã Ban Công, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa, Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam phối hợp với Công đoàn Tổng cục Đường bộ VN tổ chức gắn biển công trình Công đoàn cho cầu Thôn Sát, chào mừng Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 - 28.7.2019).