CĐ Viên chức VN và Tổng cục TDTT ký chương trình phối hợp hoạt động

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch CĐ Viên chức VN Ngọ Duy Hiểu (trái) trong buổi ký kết chương trình phối hợp giữa CĐ Viên chức VN với Tổng cục TDTT.
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch CĐ Viên chức VN Ngọ Duy Hiểu (trái) trong buổi ký kết chương trình phối hợp giữa CĐ Viên chức VN với Tổng cục TDTT.
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch CĐ Viên chức VN Ngọ Duy Hiểu (trái) trong buổi ký kết chương trình phối hợp giữa CĐ Viên chức VN với Tổng cục TDTT.
Lên top