CĐ Viên chức VN: Tập huấn cải cách hành chính cho CBCĐ các tỉnh Khu vực phía Nam