CĐ Viên chức VN dự thảo quy chế giải thưởng "Gương mặt của năm"

Phó Chủ tịch CĐ Viên chức VN Nguyễn Ngọc Sơn phát biểu tại toạ đàm.
Phó Chủ tịch CĐ Viên chức VN Nguyễn Ngọc Sơn phát biểu tại toạ đàm.
Phó Chủ tịch CĐ Viên chức VN Nguyễn Ngọc Sơn phát biểu tại toạ đàm.
Lên top