Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

CĐ Viên chức VN: CLB nữ công nghe tuyên truyền về dinh dưỡng