CĐ viên chức VN: 134 cháu là con CBCCVC học giỏi, đoạt giải Quốc tế, Quốc gia