CĐ Viên chức tỉnh Vĩnh Phúc: Văn nghệ chào mừng ngày thành lập CĐ VN

Một tiết mục tại Liên hoan văn nghệ.
Một tiết mục tại Liên hoan văn nghệ.
Một tiết mục tại Liên hoan văn nghệ.
Lên top