CĐ Viên chức tỉnh Vĩnh Phúc: Chỉ đạo Đại hội điểm CĐCS Viện Kiểm sát Nhân dân

BCH Công đoàn Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khóa VIII nhiệm kỳ 2017 - 2022. (Ảnh: Lê T.Đường)
BCH Công đoàn Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khóa VIII nhiệm kỳ 2017 - 2022. (Ảnh: Lê T.Đường)
BCH Công đoàn Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khóa VIII nhiệm kỳ 2017 - 2022. (Ảnh: Lê T.Đường)
Lên top