CĐ Viên chức tỉnh Thái Nguyên: Hội thi “Cán bộ CĐ giỏi và tìm hiểu cải cách hành chính”