CĐ Viên chức tỉnh Tây Ninh: Lấy ý kiến góp ý dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XI Đảng bộ tỉnh

Ông Võ Văn Tân – Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh
Ông Võ Văn Tân – Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh
Ông Võ Văn Tân – Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh
Lên top