Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

CĐ Viên chức tỉnh Ninh Bình: Thi thuyết trình về Nếp sống văn hóa công sở