CĐ Viên chức tỉnh Ninh Bình: Tập huấn kỹ năng hoạt động Công đoàn

Các đại biểu dự hội nghị tập huấn kỹ năng hoạt động Công đoàn. Ảnh: NT
Các đại biểu dự hội nghị tập huấn kỹ năng hoạt động Công đoàn. Ảnh: NT
Các đại biểu dự hội nghị tập huấn kỹ năng hoạt động Công đoàn. Ảnh: NT
Lên top