CĐ Viên chức tỉnh Lạng Sơn đoạt giải nhất tại Hội thi Thể thao CNVCLĐ tỉnh Lạng Sơn năm 2016